KVS, s.r.o.

Orientácia činnosti firmy je zameraná ako na riešenia nových výrobkov pre opakovanú výrobu tak aj na komplexné technické riešenia špecifických problémov odberateľov, vrátane fyzickej dodávky strojných zariadení a s nimi súvisiacich elektrických systémov.

Dlhoročné skúsenosti a výsledky našej doterajšej práce sú dokladom vysokej profesionálnej úrovne našich pracovníkov a schopnosti úspešne vyriešiť prakticky akýkoľvek technický problém, čo nás oprávňuje veriť v našu obojstranne výhodnú spoluprácu.

Firma v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečuje:

  • konštrukčný vývoj, výrobu a skúšanie prototypov vrátane zabezpečenia schvaľovacích konaní a spracovania výrobne overenej konštrukčnej dokumentácie pre opakovanú a sériovú výrobu
  • konštrukciu, výrobu, dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky, ako aj záručný a pozáručný servis strojov a zariadení charakteru kusovej a malosériovej výroby podľa špecifických požiadaviek zákazníkov

Špecializácia firmy je zameraná hlavne do oblastí:

  • výrobné stroje a zariadenia
  • stacionárne prevodové zariadenia a pohony
  • manipulátory a manipulačné systémy
  • zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu
  • zariadenia pre farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel
  • projekčná činnosť podľa §11 zákona č.136/1995 Z.z. – technologické zariadenia stavieb – zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby a strojárenské technológie

Organizácia disponuje modernou výpočtovou technikou v oblasti 3D modelovania, výpočtov, simulácii a 2D spracovania konštrukčnej dokumentácie, v prostredí Autodesk Inventor. Spojenie modernej výpočtovej techniky s dlhoročnými skúsenosťami a poznatkami v konštruovaní nových výrobkov dáva záruky dosahovania ich akosti na špičkovej úrovni.