Zariadenia pre likvidáciu gama poľa Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice za účelom premanipulovania atypického použitého uzavretého žiariča 60Co do prepravného kontajnera a následného prevozu do medziskladu v Jaslovských Bohuniciach

SE, a.s.,  VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

single-image
single-image
Zdvíhacia plošina pre imobilných pred vstupom do banky

Poštová banka, a.s., Košice

Zdvíhacia plošina pre imobilných pred vstupom do banky

ČSOB, a.s., Poprad

single-image
single-image
Medzioperačné dopravníky na manipuláciu s fľaštičkami v čistých farmaceutických priestoroch

Medicproduct, k.s., Lipany

Zariadenia na manipuláciu s fľaštičkami a zátkami na lyofilizačnom  a pertľovacom  pracovisku v čistých farmaceutických priestoroch

Medicproduct, k.s., Lipany

single-image
single-image
Inovácia pohonu výklopníka vagónov a hydraulického systému na uchytávanie vagónov pri vyklápaní

VSŽ, a.s., CPR, Košice

Vertikálny vozík s pohonom na inšpekčný stend palivových článkov, na manipulovanie s technologickými hlavicami, do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Kontajner vzoriek KV-KRAO na prenos vzoriek kvapalného rádioaktívneho odpadu

SE, a.s.,  VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

Manipulátor na tlakový ostrek šachty na reaktorovej sále v atómovej elektrárni Paks v Maďarsku

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Projekčná a výrobná dokumentácia zariadení na manipuláciu a  skladovanie použitých uzavretých rádioaktívnych žiaričov v priestoroch horúcej komory Huma-Lab Apeko, s.r.o. Košice a  v priestoroch jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach

SE, a.s.,  VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

Výrobná dokumentácia strojnej časti manipulátora IRIS-ZOK na kontrolu výmenníkových rúr parogenerátorov pomocou metódy vírivých prúdov.

VUJE, a.s., Trnava

single-image
single-image
Manipulátor pre prenosný kamerový televízny systém s jednokĺbovým prevedením nosiča

SE, a.s., – VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

Manipulátor pre prenosný kamerový televízny systém s dvojkĺbovým prevedením nosiča

SE, a.s., – VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice

single-image
single-image

Výrobná dokumentácia strojnej časti manipulátora BUB-1000   na kontrolu výmenníkových rúr parogenerátorov pomocou héliovej a bublinkovej metódy.

VUJE, a.s., Trnava

Výrobná dokumentácia upínacieho zariadenia k skúšobnému stendu na tlakové skúšky rúr priemerov 114,3 mm ÷ 406,4 mm.

Bronx/Taylor-Wilson, USA

single-image
single-image
Projekt pracoviska pre ohrev a lisovanie oceľových kolies.

Kuenz-SK s.r.o.,  Kechnec